Omgevingsfactoren
Met de omgeving wordt hier niet het klimaat bedoeld. Binnen het VitaliteitQuotiënt vormen de sociaal-maatschappelijke, financiële en juridische situatie de omgevingsfactoren. Denk hierbij aan het wel of niet hebben van betaald werk, schulden of rechtszaken. Doordat deze factoren van jong tot oud blijven veranderen, wordt gesproken van Dynamische Omgeving. 


Vitaliteit Groep Leefstijl pexels photo 3960967 kwetsbaar weerbaarheid


 

Het VQ biedt perspectief 

Om klachten of problemen te kunnen verhelpen, is noodzakelijk te weten welke factoren de klachten hebben veroorzaakt. Met de MFO-vragenlijst worden de oorzaken blootgelegd, waarna gewerkt kan worden aan oplossing van de klachten of problemen. Bijvoorbeeld door behandeling of begeleiding.

Voor particulieren met een hulpvraag wordt na vaststelling van de oorzaken van de problematiek doorverwezen naar de huisarts of andere hulp- of dienstverlener. 

Voor werkgevers en werknemers wordt verwezen naar de webiste Human Capital Performance.

Meten is weten en biedt perspectief op een verbetering van levenskwaliteit.

 
Omgevingsfactoren (sociaal-maatschappelijk | werk | financieel | juridisch)

Jouw omgeving heeft continu effect op jouw mentale en fysieke gezondheid. Dit is voor iedereen anders. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn: werk, lid zijn van een club of vereniging, inkomen, schulden.

Werkomstandigheden (sfeer, collega's, werkplek e.d.), maar ook wel of niet kunnen rondkomen hebben invloed op het welzijnsgevoel en daarmee op de psychische vitaliteit. Daarnaast is (betaald of vrijwilligers-)werk bepalend voor de maatschappelijke positie die wordt ingenomen. 


20211010 Home Check Je Vitaliteit pexels photo 1557853 knikker hand def


In samenwerking met Stichting IGZ Plus is een verkorte VQ-test ontwikkeld. Daarmee wordt een indicatie gegeven van je huidige vitaliteit. De gratis VQ-test kun je doen door op onderstaande banner te klikken van onze voorlichtingssite www.checkjevitaliteit.nl Meer informatie VitaliteitQuotient

Op deze website treft u meer informatie aan over het deelgebied Dynamische Omgeving.

Wij verwijzen u graag naar de groene, rechterkolom: VitaliteitQuotiënt nader toegelicht. Binnen deze kolom wordt elk van de 11 deelgebieden en de 3 hoofdgebieden nog eens toegelicht. 
Collectieve VQ-app | voor werkgevers én werknemers

In 2021 heeft Vitaliteit Groep Nederland het concept Human Capital Performance (HCP) en daarmee het collectieve VQ geïntroduceerd.

Het HCP-concept bestaat uit diensten, die zijn gericht op verbetering van de vitaliteit en daarmee de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier. Deze diensten worden uitgevoerd door zelfstandig professionals die door Vitaliteit Groep Nederland intern zijn opgeleid tot HCP-partners. Klik op onderstaande afbeelding om naar de HCP-website te gaan.

20210301 Banner druppel HCP nieuwe pexels photo 3587015 drop in water V1