Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


V
ITALITEITQUOTIENT - 3 hoofdgebieden | 
MENTAAL | FYSIEK | OMGEVINGOmgevingsfactoren, en vooral hoe jij met je omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging door de Vitaliteit Groep aan het begrip Vitaliteit.

Meer weten over de invloed van jouw dynamische omgeving? Check je Vitaliteit via www.checkjevitaliteit.nl en doe de gratis VQ-test. Je kan ook verder lezen onder de afbeelding.


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal
Het VitaliteitQuotiënt wordt toegepast voor werkgevers en werknemers binnen Human Capital Performance (HCP), uitgevoerd door samenwerkende zelftstandige professionals. Check voor informatie www.hcpconsultancynetwork.nl Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook gekeken worden naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.


piramide van OMC Vitaliteitfactor


De belangrijkste omgevingsfactoren die in het VitaliteitQuotiënt zijn opgenomen zijn:

  • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
  • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
  • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
  • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
  • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
  • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)
De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijke factor in het VitaliteitQuotiënt is dat in 80% van de psychische (mentale) klachten in dit deelgebied de oorzaak ligt. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, die zowel invloed hebben op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden.

Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.


Hierover kun je meer lezen op de volgende pagina’s:  werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch. (rechter kolom)HCP Consultancy Network | voor en door zelfstandige professionals
Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. De individuele vitaliteit wordt verkregen nadat iedere werknemer de MFO-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast geven de data een indicatie van de (werk)tevredenheid van de medewerkers en de duurzame inzetbaarheid.

Onze organisatie bestaat uit zelfstandige professionals die gezamenlijk een regionaal netwerk vormen: HCP Consultancy Network. Deze hooggekwalificeerde HCP-partners hebben brede kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Na specifieke opleiding door Vitaliteit Groep Nederland werken zij onder licentie, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. 

20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002