De invloed van Leefstijl op jouw Vitaliteit en Gezondheid
Leefstijl en vitaliteit worden steeds meer erkend als factoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Denk aan suikerziekte of obesitas. Door gedragsverandering kunnen veel klachten worden voorkomen en/of verminderen. Om tot gedragsverandering te komen, is noodzakelijk vast te stellen door welke factoren de klachten zijn ontstaan. 

Vitaliteit Groep Nederland heeft in de periode 2014-2016 de MFO-vragenlijst ontwikkeld als (intake)instrument voor professionals. Deze vragenlijst meet de individuele vitaliteit op mentaal en fysiek gebied, maar ook de invloed vanuit de omgevingsfactoren (sociaal-maatschappelijk, financieel, juridisch). Het resultaat van deze vragenlijst wordt uitgedrukt in een quotiënt: het VitaliteitQuotiënt (VQ).

De MFO-vragenlijst/het VitaliteitQuotiënt kan worden ingezet binnen de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. Voor werkgevers én werknemers wordt binnen het concept Human Capital Performance gewerkt met het VQ. Klik op onderstaande afbeelding voor de HCP-site of lees onder de foto verder.


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002Defenitie vitaliteit 
Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijk definitie. Vitaliteit is niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis van het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."


Vitaliteit wordt gemeten met de digitale MFO-vragenlijst, wat leidt tot een VitaliteitQuotiënt (VQ). Het VQ is vergelijkbaar met andere quotiënten, zoals het IQ, EQ en SQ.


pexels photo 3984353 bewegen

Stichting IGZ Plus (partner van Vitaliteit Groep Nederland) heeft op 20.02.2020 het Rapport Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 gepubliceerd waar het VitaliteitQuotiënt de centrale rol heeft. Je kunt het rapport downloaden via de website www.leefstijlgezondheidszorg.nl


 

Het VitaliteitQuotient (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. Het VitaliteitQuotiënt is gebaseerd op zowel mentale als fysieke vitaliteit, alsook op de omgevingsfactoren, zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Het VitaliteitQuotiënt komt tot stand na beantwoording van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek (intake) met één van onze VQ Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden, het resulaat: een gedegen VQ-adviesrapport met aanbevelingen.


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaalOpbouw VitaliteitQuotient (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. De gebieden worden op andere pagina's van deze site toegelicht. (Klik op één van de onderstreepte woorden.)

Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In bovenstaand schema zie je de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden, die in de digitale vragenlijst aan bod komen. 

Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Om je vitaliteit te kunnen vaststellen, is door Vitaliteit Groep Nederland de MFO-vragenlijst en het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld. Deze digitale test meet jouw vitaliteit op drie hoofdgebieden: (klik op de onderstaande hoofdgebieden en/of deelgebieden voor meer informatie)