Human Capital Performance | is duurzame inzetbaarheid

Zoals u onder Preventie heeft kunnen lezen leidt inzet van Human Capital Perfromance ook tot duurzame inzetbaarheid. Om duidelijk te maken wat wij verstaan onder duurzame inzetbaarheid, gebruiken wij de algemeen erkende definitie: 

"Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten”. Duurzame inzetbaarheid impliceert verantwoordelijkheden en uitdagingen voor zowel de werkgever als de werknemers. 
(Van der Klink, ZonMw, 2010/2012).

Deze uitgebreide en relatief ingewikkelde definitie lichten wij op deze pagina toe in ondernemers taal. Wat hebben u en uw medewerkers aan duurzame inzetbaarheid. 


20210402 duurzame inzetbaarheid VGNL pexels photo 433308 windmolens zonnepanelenDuuzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Onze planeet dient tegen ons zelf beschermt te worden door duurzame energie (windmolens, zonnepanelen et cetera) aan te wenden inplaats van de vertrouwde fossiele brandstoffen. Dat vraagt om een verandering in denken en doen. Dat geldt ook voor duurzame inzetbaarheid van uzelf en uw werknemers. Bovenstaande definitie wordt duidelijker door de ingrediënten te benoemen:

Vitaliteit: energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker, 2007)

De definitie van vitaliteit van Vitaliteit Groep Nederland is: de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk. 

Werkvermogen: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen et al, 2005)

Employability: vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (De Vries et al, Van Vuuren 2011)

Bron: Sociaal Econische Raad www.ser.nl


20210701 Banner concept HCP pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol versie001
Lees ons HCP-concept na door de pdf te downloaden, klik op de afbeelding

Samenvattend betekent duurzame inzetbaarheid het volgende. Uw werknemer is in staat om zijn werk vitaal te kunnen doen, hij of zij is (fysiek/mentaal) in staat om zijn werk aan te kunnen én zijn werk te kunnen behouden.

Met het VitaliteitQuotient (VQ) als leidraad kan dit met Human Capital Performance, zowel collectief als individueel gerealiseerd worden. Saillant detail is dat het VQ nog een extra rekening houdt met de dynamische omgeving (zowel werk als privé) van de werknemer.


Verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer
Zowel de werkgever als de werknemer dienen mee te werken aan een optimaal klimaat binnen de organisatie om duurzame inzetbaarheid te realiseren. De werknemer dient aan te geven wat hij voor werkzaamheden, nu en in de toekomst, wil uitvoeren. De werkgever dient open te staan voor de wensen van de werknemer en deze ook de mogelijkheden te bieden om dit binnen of buiten de organisatie te realiseren.

Los van het feit dat wij de ideale tool hebben om duurzame inzetbaarheid te realiseren, door een partner van buitenaf te kiezen heeft u een partner die objectief uw organisatie kan begeleiden.


 

HCP-traject of programma

Wanneer u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie belangrijk vindt, is de keuze voor een HCP-traject een logische keuze. Binnen één HCP-traject (3 maanden) komen allerlei zaken omtrent leefstijl, vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers aan het licht en kunnen benoemd worden. Het HCP-programma werkt langdurig (minimaal één jaar = 3 aaneengesloten HCP-trajecten) en borgt hiermee leefstijl, vitaliteit en gezondheid binnen uw organisatie en daarmee ook duurzame inzetbaarheid.

De kosten van het HCP-vitaliteitprogramma zijn afhankelijk van welke middelen ingezet dienen te worden. Een HCP-aviesrapport is, voordat u begint met het HCP-vitaliteitprogramma, aan te bevelen. Wanneer u kiest voor één van de HCP-diensten worden de kosten van het adviesrapport in mindering gebracht.
Vrijblijvende afspraak met een vitaliteit consultant

Een eerste vrijblijvende telefonische of beeldbelafspraak kan veel duidelijkheid geven. Voor zowel de opdrachtgever als de Vitaliteit Consultant is daarna een persoonlijke afspraak op uw locatie van belang voor wederzijds vertrouwen en uiteraard om de werkplek van de opdrachtgever te leren kennen.  

Voor direct contact kunt u bellen (06 - 42 93 13 46) of mailen met Martin Jan Melinga directeur HCP Consultancy Network.

Klik op de afbeelding om naar de naar de site van HCP Consultancy Network te gaan.


20210301 Banner druppel HCP nieuwe pexels photo 3587015 drop in water V1