Human Capital Performance | is duurzame inzetbaarheid

Zoals u onder Preventie heeft kunnen lezen leidt inzet van Human Capital Perfromance ook tot duurzame inzetbaarheid. Om duidelijk te maken wat wij verstaan onder duurzame inzetbaarheid, gebruiken wij de algemeen erkende definitie: 

"Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten”. Duurzame inzetbaarheid impliceert verantwoordelijkheden en uitdagingen voor zowel de werkgever als de werknemers (Van der Klink, ZonMw, 2010/2012).


Deze uitgebreide en relatief ingewikkelde definitie lichten wij op deze pagina toe in ondernemers taal. Wat heeft u eraan om binnen uw organisatie duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel te hebben en te houden.


20210402 duurzame inzetbaarheid VGNL pexels photo 433308 windmolens zonnepanelenDuuzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Onze planeet dient tegen ons zelf beschermt te worden door duurzame energie (windmolens, zonnepanelen et cetera) aan te wenden inplaats van de vertrouwde fossiele brandstoffen. Dat vraagt om een verandering in denken en doen. Dat geldt ook voor duurzame inzetbaarheid van uzelf en uw werknemers. Bovenstaande definitie wordt duidelijker door de ingrediënten te benoemen:

Vitaliteit: energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker, 2007)
De definitie van vitaliteit van Vitaliteit Groep Nederland is: de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk. 

Werkvermogen: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen et al, 2005)

Employability: vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector (De Vries et al, Van Vuuren 2011)

Bron: Sociaal Econische Raad www.ser.nl     20210404 Beeldmerk HCP DI blauw oranje DI beeldmerk DEF01     20210404 Beeldmerk VQ DI groen oranje VGNL DEF01

Samenvattend betekent duurzame inzetbaarheid het volgende. Uw werknemer is in staat om zijn werk vitaal te kunnen doen, hij of zij is (fysiek/mentaal) in staat om zijn werk aan te kunnen én zijn werk te kunnen behouden. Met het VitaliteitQuotient (VQ) als leidraad kan dit met Human Capital Performance, zowel collectief als individueel gerealiseerd worden. Saillant detail is dat het VQ nog een extra rekening houdt met de dynamische omgeving (zowel werk als privé) van de werknemer.Verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer
Zowel de werkgever als de werknemer dienen mee te werken aan een optimaal klimaat binnen de organisatie om duurzame inzetbaarheid te realiseren. De werknemer dient aan te geven wat hij voor werkzaamheden, nu en in de toekomst, wil uitvoeren. De werkgever dient open te staan voor de wensen van de werknemer en deze ook de mogelijkheden te bieden om dit binnen of buiten de organisatie te realiseren.

Een aantal elementen die dan toegapst dienen te worden zijn, periodieke reflectie, open communicatie en vooral inzicht in hoe werkgever en werknemers er nu voor staan en hoe de toekomst er uit ziet. Deze elementen komen allemaal terug in Human Capital Performance. Los vabn het feit dat wij de ideale tool hebben om duurzame inzetbaarheid te realiseren, door een partner van buitenaf te kiezen heeft een partner die objectief uw organisatie kan begeleiden.


BASIS foto HCP5 Reflectie globe man TEKST01 Check Je Vitaliteit V1


 

HCP-vitaliteitprogramma

Wanneer u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie belangrijk vindt, is de keuze voor het HCP-vitaliteitprogramma een logische keuze. Binnen één HCP-traject (3 maanden) komen allerlei zaken omtrent leefstijl, vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers aan het licht en kunnen benoemd worden. Dat geldt ook bij een HCP-QuickScan overigens. Het HCP-vitaliteitprogramma werkt langdurig (minimaal één jaar) en borgt hiermee leefstijl, vitaliteit en gezondheid binnen uw organisatie en daarmee ook duurzame inzetbaarheid.

De Vitaliteit Consultant speelt binnen HCP-diensten een grote- en een vertrouwensrol. Mocht tijdens een traject individuele resultaten naar voren komen, die van belang zijn voor de werkgever worden deze alleen gedeeld, na overleg en goedkeuring van de betreffende medewreker(s). De medewerkers hebben hierin vanzelfsprekend het laatste woord. De betreffende werknemer krijgt, zeker in het HCP-vitaliteitprogramma, extra aandacht van de Vitaliteit Consultant en/of VQ Expert (begeleiding volgens Leefstijl Gezondheidszorg). 


20210402 HCP aanbod diensten pexels photo 1935854 paraplu in de woestijn bol V2

JAARTRAJECT VOOR DUURZAME VITALITEIT

Er is bewust gekozen voor een jaartraject met het HCP-vitaliteitprogramma. Mensen veranderen niet snel en door het traject in 3 periodes te knippen, kan de Vitaliteit Consultant goed meten wat de ontwikkeling is, waar er gestuurd dient te worden en wiebegeleiding en/of behandeling op het gebied van Leefstijl Gezondheid nodig heeft.

Voor de coaching en training van uw medewerkers worden VQ-Experts of ander HCP-partners  ingezet. U houdt echter vanaf het begin tot het eind van het HCP-vitaliteitprogramma één aanspreekpunt, de Vitaliteit Consultant. Na het HCP-vitaliteitprogramma van één jaar kunt u kiezen voor verlenging van het traject. De kosten daarvan zijn beduidend lager dan het eerste jaar, omdat uw medewerkers reeds een bepaalde vorm van bewustzijn hebben gerealiseerd.

De kosten van het HCP-vitaliteitprogramma zijn afhankelijk van welke middelen ingezet dienen te worden. Een HCP-aviesrapport is, voordat u begint met het HCP-vitaliteitprogramma, aan te bevelen. Wanneer u kiest voor één van de HCP-diensten worden de kosten van het adviesrapport in mindering gebracht.
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MET DE VITALITEIT CONSULTANT

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het bij Vitaliteit Groep Nederland om maatwerk voor uw medewerkers. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om te horen wat uw wensen zijn. Het VitaliteitQuotiënt kan ook een perfect eindejaarsgeschenk zijn voor u medewerkers of kunnen passen in de opleidingsmogelijkheden die u uw medewerkers aanbiedt.

Neem voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant bij Vitaliteit Groep Nederland. Zie onze contactpaginaKlik op onderstaande afbeelding om ons Visie- en Beleidsplan 2019-2022 te lezen.