Human Capital Performance (HCP) is een concept dat bestaat uit diensten voor werkgevers en werknemers. Vitaliteit Consultants zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Human Capital Performance-diensten bij werkgevers en worden bijgestaan door een team van VQ Experts.  

Zowel de Vitaliteit Consultants als de VQ Experts zijn zelfstandig professionals, die zijn opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland. 


Leefstijl Gezondheidszorg is de toekomst. Als werkgever kunt u er nu al mee aan de slag. Met HCP krijgt u binnen 2-4 weken inzicht in de vitaliteit van uw werknemers en daarmee u volledige bedrijf.


20200202 FP Werkgevers Vitaliteit Consultant V1 400p


Inzicht in de vitaliteit binnen bedrijven wordt verkregen met de VQ-analyse. Dit is de collectieve versie van het VitaliteitQuotiënt.

Om vitaliteit binnen uw organisatie te optimaliseren en te verankeren, biedt de Vitaliteit Groep naast opleiding ook begeleiding. Wilt u meer informatie, klik op de lees-meer-knop.

A Button Lees meer VGNL Blauw