Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS

20190301 Burn out echt vuur 001 FP

Burn-out: oorzaak werk en privé
Stress is de voornaamste oorzaak van (meer ernstige) psychische en/of lichamelijke klachten en heeft direct invloed op uzelf en uw omgeving. Dat kan uw gezin of uw werk betreffen of andere omstandigheden.

Burn-out is één van de gevolgen van stress. De Vitaliteit Consultant voert de VF Vitaliteit Analyse uit bij werkgevers. 

Hij wordt bijgestaan door Vitaliteit Experts die de individiuele gesprekken voeren met werknemers. Check de opleidingsmogelijk-
heden om een beter werkklimaat te realiseren bij werkgevers.

A Button Lees meer VGNL Groen