Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Een heldere kijk op gezondheid en vitaliteit | De nieuwe Realiteit

Vitaliteit Groep Nederland adviseert op het gebied van implementatie van Vitaliteit i.c.m. Integrale Gezondheidszorg Plus. Ons advies is maatwerk voor elke organisatie, onderneming of professional. De Vitaliteit Groep richt zich op een breed pallet van doelgroepen wat betreft haar advisering.

Adviestrajecten worden meestal geïnitieerd door de Vitaliteit Consultant. Waar nodig worden Vitaliteit Experts ingeschakeld om een project uit te voeren. Onderstaande doelgroepen zijn onze core business:

1. Zelfstandige professionals (zorgverleners) werkzaam binnen zorg- en dienstverlening
2. Zorgverleners (in loondienst) werkzaam bij organisaties en instellingen
3. Ondernemingen, bedrijven en organisaties (profit)
4. Organisaties en instellingen (profit en non-profit)
5. Overheid (inclusief gemeente en provincieProfessionals in het veld van IGZ+ (zzp en loondienst)

Of het nu zelfstandige professionals (zzp´ers) of professionals in loondienst zijn, binnen IGZ+ zijn zo'n 2 miljoen mensen werkzaam. Het grootste deel van deze professionals is nog niet bekend met de toepassingsmogelijkheden van IGZ+. Of de professional nu in de Zorg of GGZ werkzaam is of als jurist, budgetcoach, maatschappelijk werker of een andere functie binnen de complementaire hulp- en dienstverlening heeft, er is veel winst te halen voor cliënten en patiënten met de toepassing van IGZ+. Onze adviseurs begeleiden professionals (o.a. door de opleiding Vitaliteit Expert) naar het werken met IGZ+.

Een advies wordt afgerond met een adviesrapport hoe bijvoorbeeld de professional IGZ+ kan toepassen binnen zijn/haar praktijk. Na een eventuele opleiding kan samen met de professional ook een begeleidingstraject worden opgesteld. Lees meer hierover onder begeleiding.


20180901 Opleiding Vitaliteit Expert met Vitaliteitfactor 001

Ondernemingen en bedrijven

Bij deze doelgroep wordt advisering meestal voorafgegaan door inventarisatie binnen uw organisatie aangaande Vitaliteit en de toepassing van IGZ+. Wat gaat goed en wat kan beter. Gesprekken met medewerkers, HR-personeel en leidinggevende(n) horen bij dit traject. Vervolgens wordt bekeken of (individuele) begeleiding, de VF Vitaliteit Analyse of een combinatievorm ideaal is voor uw organisatie.

De Vitaliteit Consultant maakt vervolgens een rapport op dat aan u wordt verstrekt. Dit kan een eindstation zijn, echter, wanneer u met onze experts in zee gaat, worden de kosten van het Adviesrapport in mindering gebracht op de factuur van het met u afgesproken traject. 

Vitaliteit is meer dan sporten, bewegen of gezond eten. Vitaliteit heeft veel meer te maken met de stressgevoeligheid van uw medewerkers. Deze stress kan komen door het werk en meegenomen worden van thuis of andersom. Stress kan leiden tot o.a. burn-out,  depressie en/of lichamelijke klachten. Organisaties en instellingen (IGZ+ gelïeerd)

De scheiding tussen Zorg en GGZ is bij deze organisaties juist de reden dat cliënten en patiënten niet de beste zorg krijgen. Wanneer de Vitaliteit Consultant met deze organisaties in gesprek gaat, zal hier de mogelijkheid en onmogelijkheid rondom IGZ+ besproken worden. Ook hier volgt meestal een inventarisatie binnen de organisatie aangaande Vitaliteit en de toepassing van IGZ+. Wat gaat goed en wat kan beter. Gesprekken met medewerkers, HR-personeel en leidinggevende(n) horen bij dit traject.

Regelgeving bij een combinatie van Zorg, GGZ en complementaire hulp- en dienstverlening kan een struikelblok zijn. Daarom is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld samenwerken met een externe partij die IGZ+ voor de organisatie coördineert. Gezien het feit dat deze organisaties veel te maken hebben met een ziekteveruim van 6% of hoger, is het een goede zaak de Vitaliteitfactor ook bij de werknemers te introduceren. Wanneer het bewustzijn aanwezig is binnen de organisatie, komt ook de weg vrij om de Vitaliteitfactor toe te passen bij cliënten en patiënten van de organisatie.


AA Vitaliteit Groep kennis en ervaring 008


Overheid (inclusief gemeenten)

Sinds 2016 heeft de gemeente steeds meer zorgtaken gekregen. Met de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en Jeugd GGZ komt veel druk te liggen bij de gemeenten. Juist de toepassing van IGZ+ zou de nieuwe taken makkelijker kunnen maken voor de medewerkers van de gemeente en voor de cliënten en patienten. Bijvoorbeeld binnen de zorgteams.

Bij gemeenten is het belangrijk de relatie tussen zorgverlener en zorgconsument te verbeteren. Of dit nu gaat om bovenstaande diensten of andere hulp- en/of dienstverlening naar de bewoners van de gemeenten.

Vitaliteit Groep Nederland biedt advies op maat en een uitgebreid begeleidingstraject voor afdelingen van een gemeente tot een volledige IGZ+ gemeente (afhankelijk van de grootte van de gemeente).Vrijblijvende afspraak met onze Vitaliteit Consultant

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het bij Vitaliteit Groep Nederland om maatwerk voor uw medewerkers. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om te horen wat uw wensen zijn. De Vitaliteitfactor kan ook een perfect eindejaarsgeschenk zijn voor u medewerkers of kunnen passen in de opleidingsmogelijkheden die u uw medewerkers aanbiedt.

Neem voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant bij Vitaliteit Groep Nederland. Ga naar onze contactpagina voor meer informatie of het maken van een afspraak. Klik op onderstaande afbeelding wanneer u ons Visie- en Beleidsplan 2019-2022 wilt lezen.


20190301 De nieuwe weg VItaliteit Groep Visie BANNER ALGEMEEN