Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | HET VITALITEITQUOTIËNT

De Vitaliteit Groep gaat er, net als Stichting IGZ Plus, vanuit dat iedereen, vroeg of laat, behoefte heeft aan zorg binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Iedere Nederlander is een consument (afnemer van diensten) en de logische combinatie is dan: zorgconsument. 


Belangrijk voor de  zorgconsument is de keuze van zorg. Deze is nu beperkt en ingesloten binnen sectoren zoals Zorg (fysieke gezondheidszorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Samenwerking tussen deze twee ontbreekt grotendeels. De Vitaliteit Groep combineert de diensten aangaande mentale en fysieke gezondheidszorg met complementaire hulp- en dienstverlening. Het onstaan van het VitaliteitQuotiënt en de zorgconsument verklaard.


20200202 Check Je Vitaliteit Fysieke Vitaliteit V1 002
 

Alle ruim 17,4 miljoen Nederlanders hebben recht op maximale zorg.

Van (voor) de geboorte tot het eind van ons leven hebben wij in meer of mindere mate recht op en behoefte aan gezondheidszorg en complementaire dienstverlening. Door de toename van de behoefte aan zorg zijn de kosten van de ‘zorg’ volgens definitie van Leefstijl Gezondheidszorg buitenproportioneel gestegen (meer dan verdubbeld naar € 100 miljard). Zowel het bereiken van steeds hogere leeftijden, waardoor meer en langer zorg nodig is, als andere oorzaken hebben tot de stijging van de totale zorgkosten geleid. Het VitaliteitQuotiënt is voor iedereen tussen 8 en 111 jaar (of ouder)

Het VitaliteitQuotiënt Junior is geïntroduceerd voor (school-) kinderen van 8 tot 12 jaar en (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen van 13 tot 18 jaar. 

Het VitaliteitQuotiënt Adult is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar. 


Het VitaliteitQuotiënt Senior is beschikbaar voor (gepensioneerde) 65-plussers. Juist voor ouderen is, in verband met de levenskwaliteit en de ontwikkelingen rondom 'levensvoltooiing' het berekenen van de VitaliteitQuotiënt van groot belang.VitaliteitQuotiënt Junior

Voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen (8-18 jaar) is het VitaliteitQuotiënt Junior ontwikkeld. Het VitaliteitQuotiënt Junior is verdeeld in de leeftijdscategorieën 8 - 12 jaar en 13 - 18 jaar. Deze digitale vragenlijsten stellen de vitaliteit van kinderen en jongeren vast wat betreft mentale en fysieke gezondheid, waarbij ook de sociaal-maatschappelijke omstandigheden worden meegewogen. Voor de leeftijden 13 - 18 jaar wordt ook gekeken naar de financiële en juridische situatie.

Aan de hand van de resultaten van het VitaliteitQuotiënt en het aanvullende gesprek (ca. 50 minuten) wordt een advies geformuleerd, dat met de resultaten en begeleidings-/behandeladvies in een uitgebreide rapportage wordt verwerkt. Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden.

Ga naar één van onderstaande pagina's om meer te lezen over het VitaliteitQuotiënt Junior, Adult en Senior:

VitaliteitQuotiënt Adult  | 18 tot 65 jaar


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP


Werkwijze VitaliteitQuotiënt

Het VitaliteitQuotiënt geeft je binnen één uur duidelijkheid over je gezondheid en de kern van eventuele klachten/problemen. Daarnaast wordt het VitaliteitQuotiënt ingezet ter voorkoming van klachten en problemen (preventie). Door regelmatig jouw VitaliteitQuotiënt (bijvoorbeeld 1x per kwartaal) te laten vaststellen, wordt (negatieve) verandering in je vitaliteit vroegtijdig gesignaleerd en kan worden ingegrepen voordat dit tot klachten of problemen leidt.
Je VitaliteitQuotiënt komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden. Na dit vraaggesprek krijg je waardevol advies.

Een advies waar je echt wat mee kunt, waar je oorzaken en oplossingen vindt in plaats van gevolgbestrijding. Zowel je VitaliteitQuotiënt, gesprek en advies worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, dat je mee krijgt.

De Vitaliteit Expert begeleidt jou, al dan niet samen met collega's. De Vitaliteit Expert coördineert voor jou bij eventuele vervolgbegeleiding of -behandeling bij andere professionals. 


Vitaliteit Experts bieden begeleiding bij 002 800p


Contact met Vitaliteit Expert

Voor al je vragen en/of problemen kun je contact opnemen voor een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt. Eerst kennismaken met het VitaliteitQuotiënt? Doe de gratis VQ TEST of neem direct contact op met één van onze Vitaliteit Experts.

Het bepalen van je VitaliteitQuotiënt (test + gesprek + uitgebreide rapportage) kost: € 249,-. inclusief btw.
Aanvraag VitaliteitQuotiënt

20200202 Kolom Volg Opleiding Vrouw Boekenkast Vitalieit Groep


20200301 Download Rapport IGZ Plus 400p V1