INSTRUMENT VOOR EEN DUURZAAM VITALE ORGANISATIE

De VQ Vitaliteit Analyse is een instrument om over één bepaalde periode te meten hoe het met de vitaliteit (en leefstijl) van uw individuele medewerkers en uw organisatie is gesteld.

De VQ Vitaliteit Analyse begint met een startmeting en sluit na drie maanden af met een eindmeting. Een vaststelling van de leefstijl en vitaliteit van uw medewerkers (inclusief afdelingen), gerelateerd aan uw organisatie.


20200202 Werkgevers VQ Begeleiding VGNL V1 600p pexelVQ VITALITEIT PROGRAMMA

Het VQ Programma wordt uitgevoerd over een periode van meestal één jaar (of langer). Net als bij de VQ Vitaliteit Analyse wordt gestart met een 0-meting. Wat bij de VQ Vitaliteit Analyse de eindmeting is, is bij het VQ Vitaliteit Programma een tussenmeting. Binnen het programma wordt de vitaliteit van uw medewerkers drie keer gemeten. Bij een start (0-meting) in september zal de tweede meting in januari liggen en de derde meting in juni. Wanneer een VQ Analyse wordt opgevolgd door het VQ Programma dan is sprake van één extra meting (en tussenliggende training/begeleiding). 

Het grote verschil tussen de Analyse en het Programma is behalve het tijdsbestek, ook de begeleiding die uw medewerkers een jaar (tussen september - juli) krijgen. Individuele begeleiding voor uw medewerkers, coaching en training van groepen (afdelingen) en professionele Leefstijl Gezondheidszorg begeleiding en/of behandeling voor medewerkers die dat nodig hebben.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4


 

ONZICHTBARE KLACHTEN ZICHTBAAR

U heeft al eerder kunnen lezen dat juist de 'onzichtbare klachten' voor u als werkgever lastig te handelen zijn. Medewerkers vertellen niet graag dat zij in een echtscheiding verwikkeld zijn, schulden hebben of tegen een burn-out aan lopen.

Zowel de VQ Analyse als het VQ Programma achterhalen belangrijke data over uw medewerkers omtrent bovenstaande zaken en nog veel meer. Dit zijn overigens individuele gegevens en daarom onderhevig aan het AVG. Derhalve zullen individuele resultaten van medewerkers alleen met toestemming met uw, als werkgever, worden gedeeld. 

De Vitaliteit Consultant speelt in de de Analyse of het Programma een grote en een vertrouwensrol. Mocht tijdens een traject individuele resultaten naar voren komen, die van belang zijn voor de werkgever worden deze alleen gedeeld, na overleg en goedkeuring van de betreffende medewreker(s). De medewerkers hebben hierin vanzelfsprekend het laatste woord.

De betreffende werknemer krijgt, zeker in het VQ Programma, extra aandacht van de Vitaliteit Consultant en/of Vitaliteit Expert (begeleiding volgens Leefstijl Gezondheidszorg). 


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002

JAARTRAJECT VOOR DUURZAME VITALITEIT

Er is bewust gekozen voor een jaartraject met het VQ Vitaliteit Programma. Mensen veranderen niet snel en door het traject in 3 periodes te knippen, kan de Vitaliteit Consultant goed meten wat de ontwikkeling is, waar er gestuurd dient te worden en wie Leefstijl Gezondheidszorg begeleiding en/of behandeling nodig heeft.

Voor de coaching en training van uw medewerkers kunnen partners van Vitaliteit Groep Nederland worden ingezet. U houdt echter vanaf het begin tot het eind van het VQ Vitaliteit Programma één aanspreekpunt, de Vitaliteit Consultant.

Na een VQ Programma van één jaar kunt u kiezen voor verlenging van het traject. De kosten daarvan zijn beduidend lager dan het eerste jaar, omdat uw medewerkers reeds een bepaalde vorm van bewustzijn hebben gerealiseerd.

De kosten van het VQ Vitaliteit Programma zijn afhankelijk van welke middelen ingezet dienen te worden. Een VQ Advies Rapport is, voordat u begint met het VQ Programma, aan te bevelen. Wanneer u kiest voor de VQ Vitaliteit Analyse of het VQ Vitaliteit Programma worden de kosten van het adviesrapport in mindering gebracht.
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MET DE VITALITEIT CONSULTANT

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het bij Vitaliteit Groep Nederland om maatwerk voor uw medewerkers. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om te horen wat uw wensen zijn. Het VitaliteitQuotiënt kan ook een perfect eindejaarsgeschenk zijn voor u medewerkers of kunnen passen in de opleidingsmogelijkheden die u uw medewerkers aanbiedt.

Neem voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant bij Vitaliteit Groep Nederland. Zie onze contactpaginaKlik op onderstaande afbeelding om ons Visie- en Beleidsplan 2019-2022 te lezen.