HET COLLECTIEVE VITALITEITQUOTIËNT | VQ VITALITEIT ANALYSE

Het VitaliteitQuotiënt is het unieke en universele instrument om de vitaliteit van zorgconsunsumenten te bepalen. De VQ Vitaliteit Analyse is gebaseerd op het VitaliteitQuotiënt. Bij werkgevers wordt het VitaliteitQuotiënt per werknemer en collectief bepaald en vormt de VQ Vitaliteit Analyse. Iedere werknemer vult de digitale vragenlijst in, waarna een interview van ongeveer 50 minuten volgt.


20200202 Werkgevers VQ Vitaliteit Analyse VGNL V1 600p pexel

De Vitaliteit Consultant gaat daarna samen met VQ Experts en/of Vitaliteit Experts aan de slag met de verkregen data. Vervolgens ontvangt iedere werknemer een individueel adviesrapport en een terugkoppelingsgesprek. 


De afdelingen krijgen tevens een collectief rapport, dat persoonlijk wordt toegelicht. Tevens wordt een rapport gemaakt van de gehele organisatie, dat besproken wordt met de directie. Afhankelijk van de grootte van de organisatie neemt het traject 4-12 weken in beslag. De Vitaliteit Consultant is uw aanspreekpunt binnen het gehele traject. DE VITALITEIT CONSULTANT

De Vitaliteit Consultant is iemand die expert is op het gebied van organisatie en vitaliteit en geeft advies aan werkgevers, organisaties en ondernemingen. Zowel wat betreft de vitaliteit en leefstijl van werknemers, als betreffende bedrijfsvoering. Vitaliteit Consultants hebben een stevige bagage en ervaring binnen organisaties en het bedrijfsleven.

Onze Vitaliteit Consultants hebben de kennis in huis die ontbreekt bij onze opdrachtgevers of op zijn minst aanvullend is op de kennis die de opdrachtgevers hebben. Onze consultants zijn van het begin tot het eind van het traject van de VQ Vitaliteit Analyse betrokken bij ‘de case’, coördineren en geven de opdrachtgever advies.

Onze consultants zijn per definitie zelfstandige professionals. Vitaliteit Groep Nederland staat garant voor de kwaliteit van haar consultants, trainers en coaches.


20200202 Werkgevers VQ Vitaliteit Analyse VGNL V2 600p pexel


PROCEDURE VQ VITALITEIT ANALYSE

De VQ Vitaliteit Analyse geschiedt op basis van het uitvoeren van het collectieve VitaliteitQuotiënt (VQ = digitale vragenlijst). Het eerste contact met een opdrachtgever is via onze Vitaliteit Consultant, geaccrediteerd voor de zakelijke markt. Deze heeft (meestal samen met de organisatie) vooraf een analyse gemaakt van de organisatie in de vorm van een VQ Advies Rapport.

Wanneer u ons opdracht geeft voor een VQ Vitaliteit Analyse worden de kosten van het voorafgaande rapport in mindering gebracht. De VQ Vitaliteit Alyse start met een nul-meeting en eindigt met een eindmeting, drie maanden na de start van het traject. Omdat elke organisatie anders is, is het tussenliggende programma met uw medewerkers zoals, begeleiding, coaching of training, maatwerk. 
 


RAPPORT: "VAN HUIDIG ZORGSTELSEL NAAR LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG"
Wij maken u attent op het recent verschenen rapport van Stichting IGZ Plus waaraan Vitaliteit Groep Nederland een substantiële bijdrage heeft geleverd en waarin het VitaliteitQuotiënt uitgebreid wordt beschreven. Klik op de banner om het rapport of de samenvatting te downloaden.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MET EEN VITALITEIT CONSULTANT

Onze consultants zijn naast adviseur ook altijd trainer of (executive) coach, waardoor zij vanaf het begin (offertestadium), tijdens de diverse processen (training & coaching) tot aan het eind (eindrapportage) betrokken zijn bij het traject. Ook wanneer dit over een langere periode is. Hierdoor kan onze adviseur blijven sturen, teneinde een maximale vitaliteit binnen de organisatie te realiseren.

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het bij Vitaliteit Groep Nederland om maatwerk voor uw medewerkers. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om te horen wat uw wensen zijn. Het VitaliteitQuotiënt kan ook een perfect eindejaarsgeschenk zijn voor u medewerkers of kunnen passen in de opleidingsmogelijkheden die u uw medewerkers aanbiedt.

Neem voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant bij Vitaliteit Groep Nederland.