Het is van alle eeuwen. Nieuwe ontwikkelingen vragen een andere aanpak en de vergaarde kennis dient overgedragen te worden op mensen, die nog niet bekend zijn met de nieuwe materie. Het is niet anders met Intergale Gezondheidszorg Plus. (IGZ+). Vitaliteit Groep Nederland en stichting IGZ+ zien het als hun taak zo veel mogelijk mensen te laten kennismaken met IGZ+ en de Vitaliteitfactor. Anno de 21ste eeuw is informatie verstrekken het gemakkelijkst via internet. De beide organisaties hebben dan ook meerdere sites om op een zo overzichtelijk mogelijke manier iedere Nederlander bekend te laten worden met het begrip IGZ Plus.Voorlichtingscampagne Check Je Vitaliteit

Deze campagne met als thema "Voorkom stress thuis en op het werk" treft u aan op website www.checkjevitaliteit.nl. De site geeft de opbouw van IGZ+ overzichtelijk weer en legt de gebruikte termen, zoals mentale en fysieke gezondheid, de invloed van omgevingfactoren en uw positie als zorgconsument of zorgverlener duidelijk uit. Tenslotte kunt u via de kosteloos de IGZ+ Vitaliteit TEST doen. Uiteraard kunt u de IGZ+ TEST ook nu doen, klik op het logo van stichting IGZ+ in de rechterkolom.


Basis3 home page potlood stress 960x500 versie 001 campagne tekst NLP roodPERSOONLIJK VOORLICHTING EN DELEN VAN KENNIS

Bepaling Vitaliteitfactor

Om u meer bewust te maken van (het belang van) uw gezondheid, is onze eerste stap de ontwikkeling van onze websites. Een tweede stap is dat u daadwerkelijk de Vitaliteitfactor laat bepalen. Dit gaat via een e-health methode, een digitale vragenlijst én een persoonlijk gesprek met een Vitaliteit Expert. U heeft  hier over kunnen lezen op de eerste twee pagian's van deze site. De Vitaliteitfactor biedt één op één (persoonlijke) voorlichting. 


Workshop werkzwijze IGZ+

Vitaliteit Groep Nederland heeft samen met stichting IGZ+ een workshop ontwikkeld waardoor deelnemers IGZ+ leren kennen en bewust worden van de invloed van de drie hoofdelementen van de Vitaliteitfactor: mentaal | fysiek | omgeving. Bewustwording is een proces dat begint op de dag dat u de workshop heeft gevolgd. De weken daarna heeft u wellicht ook nog contact met de Vitaliteit Expert(s) die de workshop hebben gegeven. Wellicht laat u uw Vitaliteitfactor na de workshop bepalen. Tijdens de workshop geeft de Vitaliteit Expert ook een korte toelichting op uw IGZ+ TEST die u ter plekke kan doen.Neem contact op met uw lokale Vitaliteit Experts voor meer informatie.


Lezing werkwijze IGZ+

Werkt u bij een organisatie, onderneming of de gemeente? Bent u als HR-medewerker geìnteresseerd in meer vitaliteit (volgens de definitie van IGZ+) voor medewerkers, boek dan één van de Vitaliteit Consultants, samen met de lokale Vitaliteit Expert voor een lezing. Een lezing voor een groep van 20 medewerkers en meer duurt ongeveer één dagdeel (inclusief korte toelichting IGZ+ TEST en het stellen van vragen'. Voor het boeken van een lezing kun tu contact opnemen met uw lokale Vitaliteit Expert.


Banner Kennis en opleiding VGNL basis 001 STOKJE GROEN


Opleiding tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

De ultieme manier om kennis te delen, is om mensen behalve kennis ook vaardigheden te leren, zoals tijdens de opleiding tot Vitaliteit Expert, waarbij wordt geleerd hoe de Vitaliteitfactor af te nemen bij de zorgconsument. Vitaliteit Groep Nederland is dan ook het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg. Op de site van de Vitaliteit Groep kunt u lezen wanneer en waar u als professional binnen IGZ+ de opleiding kunt volgen.

Naast de opleiding tot Vitaliteit Expert biedt Vitaliteit Groep Nederland opleidingen tot de specialisaties Vitaliteit Consultant (zakelijke markt), Master Vitaliteit Expert, Regiomanager en Trainer.

Wilt u na het lezen van www.vitaliteitgroep.nl meer weten? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga of Hester Morsdorf van Vitaliteit Groep Nederland. 


Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS