Wat is de Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand.  De Vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als mentale vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

De Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  De Vitaliteit Expert geeft u een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om uw vitaliteit te verbeteren of om aan te geven hoe u uw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. Lees meer …

Vitaliteitfactor Uitslag oranje balken HWM

Maak kennis met de Vitaliteitfactor© en doe de GRATIS CHECK JE VITALITEIT TEST
De gratis, verkorte Vitaliteittest geeft slechts een grove indicatie van uw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek met een professional heeft, waardevol advies en uitgebreide rapportage krijgt.Voor wie is de Vitaliteitfactor

De huidige Vitaliteitfactor is momenteel geschikt voor mensen tussen 18 en 65 jaar. In de zomer van 2016 wordt Vitaliteitfactor Junior geïntroduceerd voor (school-) kinderen van 8 tot 12 jaar, (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen van 13 tot 18 jaar en de Vitaliteitfactor voor studerenden vanaf 18 jaar. Aan het eind van de zomer wordt de Vitaliteitfactor Senior verwacht, voor (gepensioneerde) 65-plussers. 

De Vitaliteitfactor geeft u binnen één uur duidelijkheid over vragen over uw gezondheid en de kern van eventuele klachten/problemen.  Daarnaast wordt de Vitaliteitfactor ingezet ter voorkoming (preventie) van klachten en problemen. Door regelmatig uw Vitaliteitfactor te laten vaststellen, wordt (negatieve) verandering in uw vitaliteit vroegtijdig gesignaleerd en kan er worden ingegrepen voordat dit tot klachten of problemen leidt. Lees meer …

Aanbieding De hoogste tijd Vitaliteitfactor introductieprijs nu 149
Klik op de afbeelding om uw Vitaliteitfactor aan te vragen.Check Je Vitaliteit

Op 21 juni 2016, de 1e dag van de zomer, start stichting Orange Monday de landelijke campagneCheck Je Vitaliteit. Iedere Nederlander wordt in gelegenheid gesteld om GRATIS zijn of haar vitaliteit te controleren. Voorkomen is beter dan genezen tenslotte. Lees meer ...

Sidebar - Check Je Vitaliteit - Vitaliteitfactor 001 - 175P Check Je Vitaliteit pagina

Doe hier gelijk de GRATIS CHECK JE VITALITEIT TEST of neem direct contact op met één van onze Vitaliteit Experts. (De gratis, verkorte Vitaliteittest geeft slechts een grove indicatie van uw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek met een professional heeft, waardevol advies en uitgebreide rapportage krijgt.)Uw Vitaliteit Expert

Voor al uw vragen en/of problemen kunt u hier contact opnemen voor een Vitaliteit Expert bij u in de buurt. Klik hier voor meer informatie over de Vitaliteit Expert. 

Uw Vitaliteit Experts in Vitaliteit Centrum Den Haag:

peter pakvis 
Peter J. Pakvis                                margriet van as 300x300  Margriet Pakvis-Van As
 
                                          
hestermorsdorf240
  Hester Morsdorf                           2012 09 Martin OM klein kopie  Martin Jan Melinga

Regio Noord   : Vitaliteit Centrum Zwolle
Regio Midden : Vitaliteit Centrum Den Haag
Regio Zuid       : Vitaliteit Centrum BilthovenDe Vitaliteitfactor toegelicht:

Binnen de Vitaliteit Centra kunt u terecht met de meest voorkomende vragen wat betreft uw mentale en fysieke gezondheid, ofwel: uw vitaliteit!
Onder vitaliteit wordt bij de Vitaliteit Groep verstaan: 
Definitie Vitaliteit - Check Je Vitaliteit - Vitaliteit Expert
Om uw vitaliteit te kunnen vaststellen, is op initiatief van stichting Orange Monday de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze factor meet uw vitaliteit op drie deelgebieden: Mentaal - Fysiek - Omgeving (zie onderstaand overzicht)

20160401 Schema Vitaliteitfactor V1 2 b

Mentale Gezondheid (MG)Verschillende zaken hebben invloed op uw mentale (psychische) gezondheid. De belangrijkste deelgebieden zijn:
Wat is de Vitaliteitfactor mentale gezondheid Vitaliteitfactor
 • Voeding
 • Beweging
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • Communicatie
 • Fysieke gesteldheid
 • (Chronische) lichamelijke ziekte

De individuele gebieden zijn niet de veroorzaker van klachten, maar een combinatie van de deelgebieden veroorzaken klachten. Voeding is essentieel voor onze mentale (en fysieke) gezondheid. Denk aan de invloeden van roken, drank (ook koffie), medicatie en drugs, die een negatieve werking (kunnen) hebben. Minder voor de hand liggend zijn hormonen, zoals het stresshormoon cortisol en bijvoorbeeld adrenaline. Ook hier zijn de combinaties tussen mentaal en fysiek duidelijk zichtbaar. Bij adrenaline bijvoorbeeld: bij voldoende aanmaak kan men op een hoger niveau presteren. Veelal is dit tijdelijk en zal het lichaam, maar ook de geest, gaan reageren met bijvoorbeeld vermoeidheid. Een groter bewijs voor een holistische aanpak is bijna niet mogelijk.

Beeldvorming Samenwerking OMC Vitaliteit Centra

Bij het meten van de vitaliteit zullen dus lichaam en geest meegenomen dienen te worden. De behandelaars van OMC Vitaliteit Centra (lees: begeleiders) zijn: coaches, trainers, psychologen, opvoeddeskundigen, logopedisten et cetera. Deze mentale Vitaliteit Experts werken samen met de eerder genoemde fysieke Vitaliteit Experts. Samen begeleiden zij u naar een betere kwaliteit van leven in samenhang met alle eventuele beperkingen op mentaal of fysiek gebied. Leven met een zo’n hoog mogelijke kwaliteit is met de juiste begeleiding voor iedereen mogelijk.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina’s PsychischWelzijn of Zingeving.

Fysieke Gezondheid (FG)In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Wij vinden dat dit ook zo is. Bij fysieke (lichamelijke) gezondheid zijn vergelijkbare deelgebieden als bij mentale gezondheid zichtbaar, deze worden alleen vaak anders ingevuld. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid:
Wat is de Vitaliteitfactor fysieke gezondheid Vitaliteitfactor
 • Voeding
 • Beweging (sport)
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • (Chronische) lichamelijke ziekte
 • Mentale gesteldheid

Juist de combinatie van deze factoren maakt of u zich wel of niet ‘lekker in uw vel’ voelt. We praten bewust niet van ‘goed’, tenslotte is dat een subjectief begrip en voor iedereen anders. Fysiek gezond zijn wordt door uzelf bepaald, bijvoorbeeld van a-sportief tot topsport. Dat wil niet zeggen dat degene die topsport beoefent een betere fysieke gezondheid heeft (in zijn of haar beleving) dan degene die geen sport beoefent. OMC Vitaliteit Centra heeft behandelaars die juist op de diverse deelgebieden werkzaam zijn als generalist of specialist. Denk aan voedings- en bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, maar ook coaches.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina Lichamelijk.

Mens en omgeving (MO)Omgevingsfactoren, en vooral hoe u met uw omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging door OMC aan het begrip Vitaliteit. De belangrijkste omgevingsfactoren die in de OMC Vitaliteitfactor© zijn opgenomen zijn:

 • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
 • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
 • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
 • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
 • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
 • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)

Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook gekeken worden naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

piramide van OMC VitaliteitfactorDe belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijke factor in de OMC Vitaliteitfactor© is dat juist dit deelgebied in 80% van de psychische klachten een grote oorzaak is. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, die zowel invloed hebben op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.

De OMC VitaliteitExperts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.

Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij OMC Vitaliteit Centra. 
Hierover kunt u meer lezen op de volgende pagina’s; werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch.


Problemen ontstaan vaak in één van de uitgeschreven deelgebieden of zijn een combinatie van factoren die tot uw huidige situatie hebben geleid. Klik op de onderstreepte woorden voor meer informatie. 

1.Mentaal                     2.Fysiek                     3.Mens en Omgeving
Psychisch                       Lichamelijk                 Werk
Welzijn                           Beweging                    Inkomen
Zingeving                       Voeding                      Sociaal
                                                                             Maatschappij
                                                                             Juridisch
Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS