Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Een heldere kijk op gezondheid & vitaliteit

Vitaliteit Groep Nederland is hét kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). De organisatie verzorgt opleidingen voor (zelfstandige) professionals die werkzaam (willen) zijn binnen IGZ+. De Vitaliteit Groep ontwikkelde de Vitaliteitfactor als universeel intake-instrument voor professionals. Binnen de opleiding tot Vitaliteit Expert wordt naast vaardigheden omtrent de Vitaliteitfactor ook de filosofie achter IGZ+ gedoceeerd. 

Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijk definitie. Vitaliteit is niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis van de Vitaliteitfactor, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefenieerd: 

"De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."


VITALITEITFACTOR WORDCLOUD rondDe Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. De Vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als fysieke vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.


De Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek (intake) van 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  De Vitaliteit Expert geeft je een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om jouw vitaliteit te verbeteren of hoe jij jouw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 

Vitaliteit Groep Nederland werkt samen met Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. IGZ+ is initiatiefnemer van de campagne 'Check Je Vitaliteit'. Op deze site kun je kennismaken met de Vitaliteitfactor. Wil je weten hoe vitaal jij bent?

Doe de IGZ+ TEST (De IGZ+ TEST is een indicatie van je werkelijke vitaliteit en is geen vervanging van de Vitaliteitfactor, waarbij je een gesprek met een professional hebt en waardevol advies krijgt.)

 

20180901 Advisering Vitaliteit Consultant 003 233p


De Vitaliteit Expert

Multidisciplinaire teams (onze Vitaliteit Experts en externe collega’s) begeleiden naar mentale en fysieke gezondheid en bieden, indien nodig, financiële en juridische hulpverlening. Daarnaast worden gezins-/familieleden, vrienden etc. waar mogelijk betrokken bij de begeleiding van onze cliënten. Door deze totaalaanpak kunnen klachten snel en doeltreffend worden aangepakt en is de kans op terugval kleiner dan bij (alleen) de reguliere behandeling van klachten, zoals binnen de huidige GGZ en Zorg nog gangbaar is.

Het bepalen van jouw Vitaliteitfactor (test + gesprek + uitgebreide rapportage) kost: € 249,-. inclusief btwOpbouw Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In onderstaand schema zie je de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden, die in de digitale vragenlijst aan bod komen. 


20180901 Schema Vitaliteitfactor z w DEF3
 
Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Om je vitaliteit te kunnen vaststellen, is door Vitaliteit Groep Nederland de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze digitale test meet jouw vitaliteit op drie hoofdgebieden:

Mentale Gezondheid (MG)

Verschillende zaken hebben invloed op je mentale (psychische) gezondheid. De belangrijkste zijn:
Wat is de Vitaliteitfactor mentale gezondheid Vitaliteitfactor

 • Voeding
 • Beweging
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • Communicatie
 • Fysieke gesteldheid
 • (Chronische) lichamelijke ziekte


De individuele gebieden zijn niet de veroorzaker van klachten, maar een combinatie van de deelgebieden leidt tot klachten. Voeding is essentieel voor onze mentale (en fysieke) gezondheid. Denk aan de invloeden van roken, drank (ook koffie), medicatie en drugs, die een negatieve werking (kunnen) hebben. Minder voor de hand liggend zijn hormonen, zoals het stresshormoon cortisol en bijvoorbeeld adrenaline.

Beeldvorming Samenwerking OMC Vitaliteit Centra

Bij het meten van de vitaliteit zullen dus lichaam en geest meegenomen dienen te worden. Vitaliteit Experts zijn: coaches, trainers, psychologen, opvoeddeskundigen, logopedisten et cetera. Deze mentale Vitaliteit Experts werken samen met de Vitaliteit Experts, gespecialiseerd in fysieke gezondheid. Samen begeleiden zij jou naar een betere kwaliteit van leven, ook als je beperkingen ervaart op mentaal of fysiek gebied. Een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van leven is met de juiste begeleiding voor iedereen mogelijk.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina’s PsychischWelzijn of Zingeving.

Fysieke Gezondheid (FG)

In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Bij fysieke (lichamelijke) gezondheid zijn vergelijkbare deelgebieden als bij mentale gezondheid zichtbaar, deze worden alleen vaak anders ingevuld. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid:
Wat is de Vitaliteitfactor fysieke gezondheid Vitaliteitfactor

 • Voeding
 • Beweging (sport)
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • (Chronische) lichamelijke ziekte
 • Mentale gesteldheid


Juist de combinatie van deze factoren maakt of jij je wel of niet ‘lekker in je vel’ voelt. We spreken bewust niet van ‘goed’, tenslotte is dat een subjectief begrip en voor iedereen anders.
Fysiek gezond zijn wordt door jou zelf bepaald, bijvoorbeeld van a-sportief tot topsport. Dat wil niet zeggen dat degene die topsport beoefent een betere fysieke gezondheid heeft (in zijn of haar beleving), dan degene die geen sport beoefent. Vitaliteit Experts zijn werkzaam op de diverse deelgebieden als specilaist of generalist. Denk aan voedings- en bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, maar ook aan coaches.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina Lichamelijk.

Mens en omgeving (MO)

Omgevingsfactoren, en vooral hoe jij met je omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging aan het begrip Vitaliteit. De belangrijkste omgevingsfactoren die in de Vitaliteitfactor zijn opgenomen:

 • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
 • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
 • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
 • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
 • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
 • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)


Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook worden gekeken naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

piramide van OMC Vitaliteitfactor

De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijk aspect in de Vitaliteitfactor is dat juist in dit hoofdgebied bij 80% van de psychische klachten een oorzaak wordt gevonden. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, deze gebeurtenissen hebben zowel invloed op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.

De Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.

Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij onze Vitaliteit Experts. Hierover kunt u meer lezen op de volgende pagina’s: werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch.


Problemen ontstaan vaak in één van de uitgeschreven hoofd- en deelgebieden of is een combinatie van factoren die tot je huidige situatie hebben geleid. Klik op de onderstreepte woorden voor meer informatie. Voor jouw gemak staan de hoofd- en hun deelgebieden ook in de rechter kolom van deze pagina.20190301 Banner Vergroot je kennis en word Vitaliteit Expert VGNL 001


Aanvraag berekening Vitaliteitfactor©


20190301 Een heldere kijk word Vitaliteit Expert FP VGNL 003
 
20190301 Button Vitaliteit Expert opleiding kollom 002

20190301 Banner Burn out campagne lang basis 001