Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
De Vitaliteit Groep gaat, net als Stichting IGZ+, ervan uit dat iedereen, vroeg of laat, behoefte heeft aan zorg vanuit Integrale Gezondheidszorg Plus. Elke Nederlander is een consument (afnemer van diensten) en de logische combinatie is dan: zorgconsument.

Belangrijk voor de  zorgconsument is de keuze van zorg. Deze is nu beperkt en ingesloten binnen sectoren zoals Zorg (fysieke gezondheidszorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en samenwerking ontbreekt grotendeels. De Vitaliteit Groep combineert de diensten aangaande mentale en fysieke gezondheidszorg met complementaire hulp- en dienstverlening. Het onstaan van de Vitaliteitfactor en de zorgconsument verklaard.Zorgconsument familie in 004 def


Alle ruim 17 miljoen Nederlanders hebben recht op maximale zorg. Van (voor) de geboorte tot het eind van ons leven hebben wij in meer of mindere mate recht op gezondheidszorg en complementaire dienstverlening. Door de toename van de behoefte aan zorg zijn de kosten van de ‘zorg’ volgens definitie van IGZ+  buitenproportioneel gestegen (meer dan verdubbeld). Zowel het bereiken van steeds hogere leeftijden, waardoor meer en langer zorg nodig is, als andere oorzaken hebben tot de stijging van de totale zorgkosten geleid. (Het gaat te ver om hier op deze plek dieper op in te gaan.)

De Vitaliteitfactor is voor iedereen tussen 8 en 111 jaar. De huidige Vitaliteitfactor is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar. In september 2017 wordt de Vitaliteitfactor Junior geïntroduceerd voor (school-) kinderen van 8 tot 12 jaar, (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen van 13 tot 18 jaar en de Vitaliteitfactor voor studerenden vanaf 18 jaar. 

In het najaar van 2017 wordt ook de Vitaliteitfactor Senior geïntroduceerd, voor (gepensioneerde) 65-plussers. Juist voor ouderen is, in verband met de levenskwaliteit en de ontwikkelingen rondom 'levensvoltooiing' het berekenen van de Vitaliteitfactor van groot belang. De Vitaliteitfactor voor alle generaties.Zorgconsument 003 twee handen 003Werkwijze Vitaliteitfactor
De Vitaliteitfactor geeft u binnen één uur duidelijkheid over vragen over uw gezondheid en de kern van eventuele klachten/problemen.  Daarnaast wordt de Vitaliteitfactor ingezet ter voorkoming van klachten en problemen (preventie). Door regelmatig uw Vitaliteitfactor te laten vaststellen, wordt (negatieve) verandering in uw vitaliteit vroegtijdig gesignaleerd en kan worden ingegrepen voordat dit tot klachten of problemen leidt.
 
Uw Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden. Na dit vraaggesprek krijgt u waardevol advies.

Een advies waar u echt wat mee kunt, waar u oorzaken en oplossingen vindt in plaats van gevolgbestrijding. Zowel uw Vitaliteitfactor, gesprek en advies worden vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat u mee krijgt.

De Vitaliteit Expert begeleidt u, al dan niet samen met collega's. De Vitaliteit Expert coördineert voor u bij eventuele vervolgbegeleiding of behandeling bij andere professionals. Vitaliteit Experts bieden begeleiding bij 002 800pVoor al uw vragen en/of problemen kunt u hier contact opnemen voor een Vitaliteit Expert bij u in de buurt. Eerst kennismaken met de Vitaliteitfactor? 

Doe hier de IGZ+ TEST of neem direct contact op met één van onze Vitaliteit Experts.

Het bepalen van uw Vitaliteitfactor© (test + gesprek + uitgebreide rapportage) kost: € 249,-. inclusief btw

Tot en met 31 december 2017 bieden wij de Vitaliteitfactor aan voor een introductieprijs van € 199,- (inclusief btw). Oftewel: 20% korting. 

(Normale prijs: €249,- incl.btw). Deze introductieaanbieding is geldig t/m 31 december 2017)Vitaliteitfactor Junior

De Vitaliteitfactor voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen (8-18 jaar) is vanaf najaar 2017 beschikbaar. Deze Vitaliteitfactor Junior is verdeeld in de leeftijdscategorieën 8 - 12 jaar en 13 - 18 jaar. Deze digitale vragenlijsten stellen de vitaliteit van kinderen en jongeren vast wat betreft mentale en fysieke gezondheid, waarbij ook de sociaal-maatschappelijke omstandigheden worden meegewogen. Voor de leeftijden 13 - 18 jaar wordt ook gekeken naar zingeving en de financiële situatie.

Aan de hand van de resultaten van de Vitaliteitfactor en het aanvullende gesprek (ca. 50 minuten) wordt een advies geformuleerd, dat met de resultaten in een uitgebreide rapportage wordt verwerkt.

Meer informatie vindt u op de pagina Vitaliteitfactor Junior.Banner Kennis en opleiding VGNL basis 001 STOKJE GROEN