Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Jouw Gezondheid, Jouw Belang | De Nieuwe Realiteit 

De Vitaliteit Groep gaat er, net als Stichting IGZ+, van uit dat iedereen, vroeg of laat, behoefte heeft aan zorg vanuit Integrale Gezondheidszorg Plus. Iedere Nederlander is een consument (afnemer van diensten) en de logische combinatie is dan: zorgconsument.

Belangrijk voor de  zorgconsument is de keuze van zorg. Deze is nu beperkt en ingesloten binnen sectoren zoals Zorg (fysieke gezondheidszorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Samenwerking tussen deze twee ontbreekt grotendeels. De Vitaliteit Groep combineert de diensten aangaande mentale en fysieke gezondheidszorg met complementaire hulp- en dienstverlening. Het onstaan van de Vitaliteitfactor en de zorgconsument verklaard.


20190301 Homepage Check je Vitaliteit basis 009


Alle ruim 17 miljoen Nederlanders hebben recht op maximale zorg.

Van (voor) de geboorte tot het eind van ons leven hebben wij in meer of mindere mate recht op en behoefte aan gezondheidszorg en complementaire dienstverlening. Door de toename van de behoefte aan zorg zijn de kosten van de ‘zorg’ volgens definitie van IGZ+  buitenproportioneel gestegen (meer dan verdubbeld). Zowel het bereiken van steeds hogere leeftijden, waardoor meer en langer zorg nodig is, als andere oorzaken hebben tot de stijging van de totale zorgkosten geleid. (Het gaat te ver om hier op deze plek dieper op in te gaan.)

De Vitaliteitfactor is voor iedereen tussen 8 en 111 jaar (of ouder)

De Vitaliteitfactor Adult is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar. De Vitaliteitfactor Junior is geïntroduceerd voor (school-) kinderen van 8 tot 12 jaar en (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen van 13 tot 18 jaar. 

De Vitaliteitfactor Senior is beschikbaar voor (gepensioneerde) 65-plussers. Juist voor ouderen is, in verband met de levenskwaliteit en de ontwikkelingen rondom 'levensvoltooiing' het berekenen van de Vitaliteitfactor van groot belang.Vitaliteitfactor Junior

Voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen (8-18 jaar) is de Vitaliteitfactor Junior ontwikkeld. De Vitaliteitfactor Junior is verdeeld in de leeftijdscategorieën 8 - 12 jaar en 13 - 18 jaar. Deze digitale vragenlijsten stellen de vitaliteit van kinderen en jongeren vast wat betreft mentale en fysieke gezondheid, waarbij ook de sociaal-maatschappelijke omstandigheden worden meegewogen. Voor de leeftijden 13 - 18 jaar wordt ook gekeken naar de financiële en juridische situatie.

Aan de hand van de resultaten van de Vitaliteitfactor en het aanvullende gesprek (ca. 50 minuten) wordt een advies geformuleerd, dat met de resultaten en begeleidings-/behandeladvies in een uitgebreide rapportage wordt verwerkt. De Vitaliteitfactor voor alle leeftijden.

Ga naar één van onderstaande pagina's om meer te lezen over de Vitaliteitfactor Junior, Adult en Senior:

Vitaliteitfactor Adult  | 18 tot 65 jaar


20180901 A Zw wit grijs vlak logo DNR 3 CIRKELS IGZ TEST3DEF


Werkwijze Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor geeft je binnen één uur duidelijkheid over je gezondheid en de kern van eventuele klachten/problemen. Daarnaast wordt de Vitaliteitfactor ingezet ter voorkoming van klachten en problemen (preventie). Door regelmatig jouw Vitaliteitfactor te laten vaststellen, wordt (negatieve) verandering in je vitaliteit vroegtijdig gesignaleerd en kan worden ingegrepen voordat dit tot klachten of problemen leidt.
 
Je Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden. Na dit vraaggesprek krijg je waardevol advies.

Een advies waar je echt wat mee kunt, waar je oorzaken en oplossingen vindt in plaats van gevolgbestrijding. Zowel je Vitaliteitfactor, gesprek en advies worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, dat je mee krijgt.

De Vitaliteit Expert begeleidt jou, al dan niet samen met collega's. De Vitaliteit Expert coördineert voor jou bij eventuele vervolgbegeleiding of -behandeling bij andere professionals. 


Vitaliteit Experts bieden begeleiding bij 002 800p


 

Contact met Vitaliteit Expert

Voor al je vragen en/of problemen kun je contact opnemen voor een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt. Eerst kennismaken met de Vitaliteitfactor? 

Doe de gratis IGZ+ TEST of neem direct contact op met één van onze Vitaliteit Experts.

Het bepalen van je Vitaliteitfactor (test + gesprek + uitgebreide rapportage) kost: € 249,-. inclusief btw.


20190301 Banner Vergroot je kennis en word Vitaliteit Expert VGNL 001


Aanvraag berekening Vitaliteitfactor©


20190301 Een heldere kijk word Vitaliteit Expert FP VGNL 003
 
20190301 Button Vitaliteit Expert opleiding kollom 002

20190301 Banner Burn out campagne lang basis 001