Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


De Vitaliteit Groep gaat, net als Stichting IGZ+, ervan uit dat iedereen, vroeg of laat, behoefte heeft aan zorg vanuit Integrale Gezondheidszorg Plus. Iedere Nederlander is een consument (afnemer van diensten) en de logische combinatie is dan: zorgconsument.

Belangrijk voor de  zorgconsument is de keuze van zorg. Deze is nu beperkt en ingesloten binnen sectoren zoals Zorg (fysieke gezondheidszorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Samenwerking tussen deze twee ontbreekt grotendeels. De Vitaliteit Groep combineert de diensten aangaande mentale en fysieke gezondheidszorg met complementaire hulp- en dienstverlening. Het onstaan van de Vitaliteitfactor en de zorgconsument verklaard.


Zorgconsument familie in 004 def

Alle ruim 17 miljoen Nederlanders hebben recht op maximale zorg. Van (voor) de geboorte tot het eind van ons leven hebben wij in meer of mindere mate recht op en behoefte aan gezondheidszorg en complementaire dienstverlening. Door de toename van de behoefte aan zorg zijn de kosten van de ‘zorg’ volgens definitie van IGZ+  buitenproportioneel gestegen (meer dan verdubbeld). Zowel het bereiken van steeds hogere leeftijden, waardoor meer en langer zorg nodig is, als andere oorzaken hebben tot de stijging van de totale zorgkosten geleid. (Het gaat te ver om hier op deze plek dieper op in te gaan.)

De Vitaliteitfactor is voor iedereen tussen 8 en 111 jaar. De Vitaliteitfactor Adult is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar. In september 2017 is de Vitaliteitfactor Junior geïntroduceerd voor (school-) kinderen van 8 tot 12 jaar en (schoolgaande) jeugd en jongvolwassenen van 13 tot 18 jaar. 

In het najaar van 2017 is ook de Vitaliteitfactor Senior geïntroduceerd, voor (gepensioneerde) 65-plussers. Juist voor ouderen is, in verband met de levenskwaliteit en de ontwikkelingen rondom 'levensvoltooiing' het berekenen van de Vitaliteitfactor van groot belang.De Vitaliteitfactor is voor alle generaties!Vitaliteitfactor Junior

Inmiddels is de Vitaliteitfactor voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen (8-18 jaar) beschikbaar. De Vitaliteitfactor Junior is verdeeld in de leeftijdscategorieën 8 - 12 jaar en 13 - 18 jaar. Deze digitale vragenlijsten stellen de vitaliteit van kinderen en jongeren vast wat betreft mentale en fysieke gezondheid, waarbij ook de sociaal-maatschappelijke omstandigheden worden meegewogen. Voor de leeftijden 13 - 18 jaar wordt ook gekeken naar de financiële en juridische situatie.

Aan de hand van de resultaten van de Vitaliteitfactor en het aanvullende gesprek (ca. 50 minuten) wordt een advies geformuleerd, dat met de resultaten en begeleidings-/behandeladvies in een uitgebreide rapportage wordt verwerkt. De Vitaliteitfactor voor alle leeftijden.

Ga naar één van onderstaande pagina's om meer te lezen over de Vitaliteitfactor Junior, Adult en Senior:
Vitaliteitfactor Adult  | 18 tot 65 jaar


A Kop foto IGZ op Check Je Vitaliteit 007 DEF


Werkwijze Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor geeft je binnen één uur duidelijkheid over je gezondheid en de kern van eventuele klachten/problemen. Daarnaast wordt de Vitaliteitfactor ingezet ter voorkoming van klachten en problemen (preventie). Door regelmatig jouw Vitaliteitfactor te laten vaststellen, wordt (negatieve) verandering in je vitaliteit vroegtijdig gesignaleerd en kan worden ingegrepen voordat dit tot klachten of problemen leidt.
 
Je Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek van ca. 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden. Na dit vraaggesprek krijg je waardevol advies.

Een advies waar je echt wat mee kunt, waar je oorzaken en oplossingen vindt in plaats van gevolgbestrijding. Zowel je Vitaliteitfactor, gesprek en advies worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, dat je mee krijgt.

De Vitaliteit Expert begeleidt jou, al dan niet samen met collega's. De Vitaliteit Expert coördineert voor jou bij eventuele vervolgbegeleiding of behandeling bij andere professionals. 


Vitaliteit Experts bieden begeleiding bij 002 800p


 

Voor al je vragen en/of problemen kun je hier contact opnemen voor een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt. Eerst kennismaken met de Vitaliteitfactor? 

Doe hier de IGZ+ TEST of neem direct contact op met één van onze Vitaliteit Experts.

Het bepalen van je Vitaliteitfactor (test + gesprek + uitgebreide rapportage) kost: € 249,-. inclusief btw

Tot en met 31 augustus 2018 bieden wij de Vitaliteitfactor aan voor een introductieprijs van € 199,- (inclusief btw). Oftewel: 20% korting. 

(Normale prijs: €249,- incl.btw. Deze introductieaanbieding is geldig t/m 31 augustus 2018.)


Aanbod opleidingen VGNL kijk op VF site 001

Aanvraag berekening Vitaliteitfactor©


Aanbod opleidingen VGNL Kopje 300p opleidingen 001
 
Banner Opleiding Efficiency 001 def2 


Button VF Vitaliteit Analayse voor werkgevers 005