Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Elders op deze site heeft u kunnen lezen dat het ziekteverzuim in Nederland voor het eerst in de geschiedenis dit jaar meer dan 50% mentaal (psychisch) gerelateerd is. Wij staan hiermee niet alleen, ook in de rest van Europa worden de signalen gezien van een verschuiving in de oorzaak van ziekteverzuim.

In 2014 is dan ook de 5-jarige campagne “Check je Werkstress” gestart door het ministerie van Sociale Zaken onder leiding van minister Asscher. Hij gaf in 2015, middels een congres - wij waren erbij, het startschot voor deze campagne. De Week van de Werkstress in 2016 was van 14 t/m 18 november. Het thema was "Herken de druppel" en vervolgens "Check je Werkstress'. Wij zeggen 'Check Je Vitaliteit". 

Herken de druppel - Check je Werkstress of beter Check je Vitaliteit

Hoe bemerkt u werkstress binnen de organisatie?
Werkstress is een onzichtbare ziekte binnen de meeste organisaties. Vaak pas op het laatste moment wordt werkstress merkbaar door uitingen in de sfeer van ziekteverzuim (vaak veroorzaakt door somberheid, depressie en burn-out).
Waarom zo onzichtbaar? Omdat werkstress en thuisstress vaak een combinatie vormen, elkaar versterken en er niet makkelijk met collega’s en zeker niet met leidinggevende over gepraat wordt. Een hoog ziekteverzuim (boven 3%) is vaak het resultaat. Vaak zien wij dat mensen die uitgevallen zijn wegens ziekte, door bijvoorbeeld burn-out, binnen een afzienbare periode na ‘herstel’ zich weer ziek melden en dan meestal langdurig of verlaten, vrijwillig of onvrijwillig, de organisatie.

Training - Coaching en Consultancy - Orange Monday Academy-6-1

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Een Vitaliteit Consultant is de eerste persoon waar u binnen onze organisatie contact mee heeft. Hij/zij onderzoekt uw organisatie en schrijft een rapport naar aanleiding van zijn/haar bevindingen op het gebied van ziekteverzuim en mogelijke oorzaken. De Vitaliteit Consultant is onafhankelijk en objectief. Naast het rapport wordt inzicht gegeven wat de VF Vitaliteit Analys (digitale test – training – coaching) voor uw organisatie kan betekenen. Mocht u besluiten met de VF Vitaliteit Analyse aan de slag te willen gaan dan worden de kosten van ons rapport gecrediteerd op de offerte. Ga naar contact en maak een afspraak met één van onze adviseurs.