Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Een interessante vraag. Wat is vitaliteit? Onze definitie is:
image1

Dit geldt voor mensen, dit geldt ook voor organisaties, ondernemingen en de overheid. Oftewel, de vraag, hoe vitaal is uw organisatie, moet zijn: “Hoe vitaal zijn de mensen die uw organisatie vormen”. Een organisatie of onderneming kan niet zonder mensen. Mensen zijn in Nederland voor organisaties het grootste ‘kapitaal’. Vroeger waren dat bedrijfshallen, machines en andere produktiemiddelen. In Nederland werken de meeste mensen in een bepaalde vorm van dienstverlening, zowel commercieel als non-profit, dit in tegenstelling tot landen als Engeland en Duitsland.

Hoe gaat u om met uw menselijk kapitaal?
Dat is dan vraag 2. Hoe belangrijk zijn mensen binnen uw organisatie voor u als directie of ondernemer. In 9 van de 10 gevallen zal de verantwoordelijke persoon zeggen dat mensen belangrijk zijn en dat zijn zij ook. Uw organisatie valt of staat met mensen. U zorgt voor de juiste opleiding, geeft uw medewerkers een goed salaris en secundaire voorwaarden, zoals pensioen.

Werken aan de Vitaliteit van uw organisatie zou ook kunnen vallen in de secundaire voorwaarden die u uw medewerkers aanbiedt. De OMC Vitaliteitscan© is er niet alleen om hoog ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen. Met de OMC Vitaliteitscan© (eigenlijk een programma) kunt u de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers stimuleren en de vitaliteit verhogen. Uiteindelijk verdient u de OMC Vitaliteitscan© weer terug door meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hoger bedrijfsresultaat. Tenslotte, als iemand het naar zijn/haar zin heeft op zijn/haar werk, zal hij/zij ook een stapje harder lopen. Het ‘mes’ van de OMC Vitaliteitscan© snijdt dus aan twee kanten voor zowel de werkgever als de werknemer.

Wanneer beginnen?
Met de OMC Vitaliteitscan© (digitale test – training – coaching) kan elk moment van het jaar worden begonnen. Ideale startpunten zijn september en januari, echter de eerste nulmeting voor uw organisatie kan in elke maand van het jaar. Over het algemeen wordt wel geadviseerd om een traject van één jaar aan te gaan, omdat de 1e OMC Vitaliteitscan© een vaststelling van de huidige situatie is. Onze Consultants geven u graag advies hoe te starten met de OMC Vitaliteitscan©.