Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Alles wat je doet in het leven heeft zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) gevolgen, zowel positief als negatief. Als het positief (groen) is, is het de kunst dat zo te houden. Als het negatief (rood) is, is het zaak dit zo snel mogelijk om te zetten naar een positieve situatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Onze Vitaliteit Experts kunnen hierbij begeleiden.20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q defIn bovenstaand overzicht zie je de elementen van de Vitaliteitfactor die allemaal van invloed zijn op jouw fysieke gesteldheid, in het verleden, nu en in de toekomst.

Fysieke (lichamelijke) klachten kunnen van tijdelijke of chronische aard zijn. Wanneer je ziek bent (geweest), heeft dit invloed op je mentale vitaliteit en op je omgeving (gezin, werk, school). Fysieke problemen worden vaak veroorzaakt door mentale problemen, en vice versa. Goede zaak om dat onderscheid ook voor jezelf te maken. Ook dit wordt duidelijk met de Vitaliteitfactor.

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heb jij nodig om beter te functioneren”. Jij vertelt dat je partner enig tijd geleden borstkanker heeft gehad. Inmiddels zijn de borsten afgezet en is de ziekte ‘onder controle’. Het ziekenhuis heeft jou en je partner psychologische begeleiding aangeboden, maar jullie vonden dit op dat moment niet nodig. Je partner en jij konden er prima over praten, jullie redden het samen wel.lichamelijk en vitaliteit -rolstoel - vitaliteitgroep.nlDe laatste tijd merk je dat er in de relatie met je partner veranderingen zijn. Jullie praten nog maar weinig met elkaar over het ziekteproces en de gevolgen hiervan. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. Jouw partner wil er eigenlijk ook niet meer over praten. Jullie seksleven bestaat niet meer en jullie doen nog weinig dingen samen. Afspraken met vrienden, etentjes en gezinsuitjes komen nog maar weinig voor. Je voelt je buitengesloten door je partner en je ervaart gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Je merkt dat je partner evenmin lekker in haar vel zit.

Zij laat naar anderen toe niets merken, maar thuis is zij prikkelbaar en snel emotioneel. Je vreest voor jullie relatie en nog meer voor de invloed op jullie kinderen. Ook zij hebben een zware tijd gehad en geleefd met de onzekerheid over de gezondheid van hun moeder. Jullie dochtertje is stiller en meer teruggetrokken dan voorheen, terwijl jullie zoon meer opvliegend en soms zelfs agressief gedrag laat zien. Hun schoolwerk laat duidelijke achteruitgang zien.


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

  • (Psycho-)Somatische klachten: o.a. hoofd-, nek-, spier-, rugpijn (ofwel: Onverklaarbare lichamelijke klachten - SOLK)
  • Onder-/overgewicht
  • Tijdelijke of blijvende/chronische handicaps en beperkingen
  • Eetstoornissenlichamelijk en vitaliteit - migraine - vitaliteitgroep.nlAanbod Vitaliteit Experts

Wanneer de Vitaliteitfactor (test + gesprek) van jou, je partner en jullie kinderen individueel is vastgesteld, wordt snel duidelijk wat specifiek nodig is om individueel en als gezin weer goed te kunnen functioneren.

Voor jou en je vrouw kunnen individuele coachtrajecten worden ingezet, zodat jullie mentale vitaliteit wordt verbeterd en hersteld. Deze coachtrajecten kunnen worden aangevuld met de expertise van voedings- en bewegingsdeskundigen. Voeding en beweging hebben invloed op zowel je mentale als fysieke gezondheid. Om jullie relatie te verbeteren hebben je vrouw en jij samen gesprekken met een gespecialiseerde therapeut.

Om jullie kinderen ruimte te geven de ziekte van hun moeder en de gevolgen hiervan te begrijpen, te accepteren, te verwerken en weer stevig in het leven te staan, wordt een beroep gedaan op de expertise van orthopedagoog en/of kindercoach.

Mochten er, al dan niet als gevolg van de ziekte van je vrouw, nog andere zaken in je leven spelen (bijvoorbeeld financiële of juridische problemen), wordt tevens een financieel adviseur en/of jurist ingeschakeld.

Doordat de Vitaliteit Experts een totaalpakket aan diensten bieden op alle hoofd- en deelgebieden van de Vitaliteitfactor (mentaal, fysiek,omgeving – o.a. werk & inkomen, sociaal-maatschappelijk, financieel, juridisch-) kunnen alle (bijkomende) hulpvragen worden aangepakt.

Banner Stokje Opleiding Vitaliteit Expert basis

Aanvraag berekening Vitaliteitfactor©

 
20190301 Button Vitaliteit Expert opleiding kollom 002

20190301 Banner Burn out campagne lang basis 001