Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Stress is één van de voornaamste oorzaken van psychische en/of lichamelijke klachten en heeft direct invloed op uzelf en uw omgeving.

Dat kan uw gezin of uw werk betreffen of andere omstandigheden. Burn-out kan één van de gevolgen van stress zijn.

Voorkom burn-out in uw organisatie en werk met de Vitaliteit Consultant aan een gezonde organisatie voor werkgevers en werknemers.
20180901 Burn out Vitaliteit Expert Frontpage 002
De Vitaliteit Consultant wordt bijgestaan door meerdere Vitaliteit Experts die de individiuele gesprekken voeren met werknemers.

Check de opleidingsmogelijkheden om een beter werkklimaat te realiseren bij werkgevers.

A Button Lees meer VGNL Blauw