Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Vitaliteit is het thema bij veel organisaties en ondernemingen. Vitaliteit Groep Nederland heeft na jaren onderzoek de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Dit universele (intake-) instrument bepaalt periodiek de vitaliteit van zorgconsumenten en (dus ook) van uw medewerkers. De Vitaliteitfactor wordt individueel berekend en kan desgewenst ook per groep, afdeling of van uw gehele organisatie worden bepaald. 

Vitaliteitfactor | VF | de secundaire arbeidsvoorwaarde

Anno 2017 wordt ook in veel CAO's al rekening gehouden met Vitaliteitprogramma's. Echter, Vitaliteit (volgens onze definitie) is niet alleen bewegen, sporten en gezond eten. Ieder mens komt zaken op zijn pad tegen, die van invloed zijn op werk en privé. Het bijzondere van de Vitaliteitfactor is dan ook dat er zowel naar de persoonlijke situatie als de situatie bij u als werkgever wordt gekeken. Deze twee beïnvloeden elkaar continu, positief of negatief.Artikel Vitaliteit Analsye Over ons 004 Secundaire Arbeidsvoorwaarde Vitaliteitfactor


 

Wat heeft Vitaliteit Groep Nederland te bieden? Maatwerk voor elk organisatie of onderneming. Uw medewerkers zijn door u met veel beleid gekozen voor hun functie en bijbehorende werkzaamheden. Ons aanbod is daar dan ook op gericht en ziet er (na ons kennismakingsgesprek) als volgt uit:

1. Advies
2. Begeleiding (individueel of gehele organisatie)
3. VF Vitaliteit AnalyseAdvies

Het advies houdt een inventarisatie binnen uw organisatie in. Wat gaat er goed en wat kan beter. Gesprekken met medewerkers, HR-personeel en leidinggevende hoort bij dit traject. Vervolgens wordt bekeken of (individuele) begeleiding, de VF Analyse of een combinatievorm ideaal is voor uw organisatie. De Vitaliteit Consultant maakt vervolgens een rapport op dat aan u wordt verstrekt. Dit kan een eindstation zijn, echter wanneer u met onze experts in zee gaat, wordt het Adviesrapport in mindering gebracht op het met u afgesproken traject. Lees verder op de pagina Advies.VF Begeleiding 

Er kunnen veel redenen zijn om niet te kiezen voor de volledige VF Vitaliteit Analyse (bijvoorbeeld budgetair), dan is VF Begeleiding voor u wellicht de optie. Samen met u wordt een traject samengesteld waarbij individuele werkenemers begeleiding krijgen van de Vitaliteit Expert/Consultant. Het kan ook zijn dat u vanwege de grootte van de organisatie (1.000 medewerkers) eerst een testgroep wilt samenstellen. Dit kan een willekeurige groep zijn, een aantal afdelingen, een vestiging of juist de medewerkers die graag aan een pilot willen meewerken. Lees verder op de pagina VF Begeleiding.Artikel VGNL VE Organisatie Advies 001C


 

VF Vitaliteit Analyse

Bij de VF Vitaliteit Analyse kiest u voor een Vitaliteit Programma dat in de basis een periode van één jaar bestrijkt. De startperiodes zijn bij voorkeur september (net na de vakanties) of januari. Samen met de Vitaliteit Consultant stelt u de doelen samen. De VF Vitaliteit Analyse bestaat uit 3 delen: de nulsituatie, de ontwikkelingsfase en het eindresultaat. Uiteraard is het mogelijk alleen te kiezen voor de nulsitutatie. U weet dan in ieder geval hoe uw organisatie ervoor staat, U kunt dan na de nulsitiuatie ook kiezen voor VF Begeleidingen, waarbij de Vitaliteit Experts begeleiding bieden aan medewerkers die dat nodig hebben. Lees verder over VF Vitaliteit Analyse.Vrijblijvende afspraak met onze Vitaliteit Consultant

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het bij ons om maatwerk voor uw medewerkers. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om te bezien wat uw wensen zijn. De Vitaliteitfactor kan ook een perfect eindejaarsgeschenk zijn voor u medewerkers of kunnen passen in de opleidingsmogelijkheden die u uw medewerkers aanbiedt.

Neem voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Martin Jan Melinga, Vitaliteit Consultant en lid van de directie van Vitaliteit Groep Nederland. U kunt hem bereiken via 06 - 42 93 13 46 of per mail  Banner Kennis en opleiding VE basis 002 def STOKJE GROEN